TRANSSKRIPTION / RENSKRIVNING

Kniber det også for dig at læse det med gotisk?

 

Er der nogle særlige servitutter og bestemmelser knyttet til en ejendom, du vil købe eller sælge?

Vil du vide, hvad der står i kirkebogen eller skifteprotokollen om dine forfædre?

Står det på gotisk? Jeg kan renskrive teksten ord for ord for både private og virksomheder.

Jeg har over 20 års erfaring i transskription/renskrivning af gotisk håndskrift og har eksamen i arkivkundskab og gotisk skriftlæsning fra Syddansk Universitet. Jeg har bl.a. arbejdet for Rigsarkivet og renskriver skøder, pantebreve m.m. efter deres forskrifter og standarder.

Jeg løser opgaver fra hele landet. Fast timepris efter mængde.

Kontakt mig på konsulentcl@hotmail.com eller telefon 29 34 12 84.