BOG OM

SDR. FELDING FORSAMLINGSHUS

I 2014 skrev og udgav jeg bogen Til fælles gavn og glæde – Sdr. Felding Forsamlingshus og Kulturcenter 1914-2014 for kulturcentrets bestyrelse.

Sdr. Felding Forsamlingshus blev bygget i 1914 på initiativ af Sdr. Felding Ungdoms- og Foredragsforening, der havde rødder i grundtvigianismen. I 1956 blev det gamle hus efter en heftig debat erstattet af et nyt, som i 2000 fik navnet Sdr. Felding Kulturcenter.

Sdr. Felding Forsamlingshus og Kulturcenter var igennem 100 år et af byens vigtigste mødesteder. Her holdt familier og venner store fester, og byens foreninger arrangerede baller, oplysende foredrag, dilettant samt gymnastik- og danseundervisning. Bogen fortæller om byens to forsamlingshuse, om værter, kogekoner og kogemænd, foreningslivet og alle de andre begivenheder, som fandt sted. Forsamlingshuset blev revet ned i 2014.