PUBLIKATIONER

 

Artikler, fagbøger, B2B-artikler, boganmeldelser, rapporter, blogs … jeg elsker at skrive. Jeg skriver primært om historie, men har også været medforfatter på et par selvhjælpsbøger og skrevet B2B-artikler. Desuden blogger jeg om at være selvstændig, om historiske emner og gode restaurantoplevelser. Du kan fordybe dig i listen her eller læse nogle uddrag.

BLOGS

BØGER

ARTIKLER

ANMELDELSER

B2B

DIVERSE

 


BLOGS

LinkedIn – overvejelser om at være selvstændig

UBIREX – historiske emner på min forlagsside

Our Empire – restaurantanmeldelser sammen med min mand

 


BØGER

Næsten 200 bidrag til leksikonværket Trap Danmark, 2015-2022.

Lyngvilds eventyrlige roser (for Jim Lyngvild og Rosa Eskelund), 2023.

Herning 200 – 200 mennesker, som har gjort det muligt (med Kurt H. Jørgensen og Steen Hebsgaard, udgivet af Herning Folkeblad), 2022.

Blod og diamanter (med Jim Lyngvild), 2022.

Studsgård Kirke 100 år. 1920 – 12. december – 2020, 2020.

Narcissistic Men: 10 Strategies to Deal With Toxic Husbands, Fathers, Boyfriends, and Co-Workers, (2. udgave på engelsk, med Mariah Wolfe — pseudonym for Mette Glargaard), 2020.

Narcissistic Women: 10 Strategies to Deal With Toxic Wives, Mothers, Girlfriends, and Co-Workers, (2. udgave på engelsk, med Mariah Wolfe — pseudonym for Mette Glargaard), 2020.

How to handle the classic narcissist — in families, in relationships, and in the workplace (engelsk udgave, oversat af Charlotte Lindhardt, skrevet sammen med psykoterapeut Mette Glargaard), 2019.

Narcissister — i familien, i parforholdet og på arbejdspladsen (skrevet sammen med psykoterapeut Mette Glargaard), 2019.

Barn af Anholt — 280 års undervisning og børneliv, 2019.

100 år og lidt til, Studsgård Idræts- og Gymnastikforening indtil 2018, 2018.

Den lille guide til Gjellerup kirkegård, 2017 (trykt og e-bog).

Med blik for detaljen — Esbjerg Kommunes Byfond 1976-2016, 2016.

Den lille guide til Studsgård kirkegård,  2016 (trykt og e-bog).

Den lille guide til Ørre kirkegård, 2016 (trykt og e-bog).

Brenderup Kirke 1916-2016 — 100 år med selveje, 2016.

Den lille guide til Sinding kirkegård,  2015 (trykt og e-bog).

Den lille guide til Haunstrup kirkegård, 2015 (trykt og e-bog).

Den lille guide til Arnborg kirkegård, 2015 (trykt og e-bog).

Til fælles gavn og glæde — Sønder Felding Forsamlingshus og Kulturcenter 1914-2014, 2014.

Your Hero’s Journey — HOW TO GET RID OF NEGATIVE SIDE EFFECTS FROM YOUR CHILDHOOD, 2014 og 2015 (skrevet sammen med psykoterapeut Mette Glargaard).

Helterejsen — Slip Følgerne Af Din Opvækst, 2013 og 2015 (skrevet sammen med psykoterapeut Mette Glargaard).

I den gode ledelses tjeneste, Susanne Teglkamp, 2012 (korrekturlæsning, bidragyder).

Kulturarvsatlas Vadehavet, Kulturarvsstyrelsen, 2007 (korrekturlæsning, bidragyder).

Drivvejen — ad studedrivernes spor i det vestlige Jylland, 2006 (hovedredaktør, bidragyder).

Marbækområdet — 100 års plantagedrift og andre voksende glæder, 2004.

Kilder til Varde Ådals historie, ringbind + CD-ROM, 2003.

Tre genstande dagligt — Esbjerg Museum 1941-2001, 2001.

Silkesognet — Brenderups historie fra oldtid til nutid, 1999 (med Peter Dragsbo, Harriet M. Hansen, Søren Skov, Bjarne Porsmose og Mogens Bo Henriksen).

 


ARTIKLER

Leksikonartikler om by-, kommune- og lokalhistorie til Trap Danmark, 2015-2020.

Landsbylauget ved Frilandsmuseet, i Herning-bogen 2021, s. 189-193.

Herningånden – iværksættere og infrastruktur, i: En byhistorisk mosaik, Festskrift til Jørgen Mikkelsen i anledning af hans 60-års fødselsdag 17. juni 2019, 2019, s. 185-200.

Web-artikler og skiltetekster til Kongeåstien, anlagt af Esbjerg Kommune, 2015.

Årets gang i Landsbylauget, Midtjyske Fortællinger 2013, s. 7-14.

Hielmcrones adelspatent fra 1757, Midtjyske Fortællinger 2013, s. 41-44.

To år med Landsbylauget, Midtjyske Fortællinger 2012, s. 7-12.

Herningånden — Vækst & Innovation. Særudstilling i anledning af Hernings 100 års købstadsjubilæum, Midtjyske Fortællinger 2012, s. 31-38.

Landsbylauget ved Herning Museum, Midtjyske Fortællinger 2011, s. 7-16.

R. Christiansen, rådgivende ingeniør i Midtjylland, Midtjyske Fortællinger 2011, s. 33-48.

Man tager et Jyllandskort og en passer, Midtjyske Fortællinger 2010, s. 11-16.

Andre aspekter af Trøstrups historie, Midtjyske Fortællinger 2010, s. 17-22.

Stodderkongen Tarzan, Midtjyske Fortællinger 2010, s. 23-26.

Nyborg Slot i Jakob Ulfeldts tid. En undersøgelse af udseende og funktioner 1610-1631, Bygningsarkæologiske Studier 2006-2008, s. 101-120.

De tyske flygtninge 1945-1949 — en arkivalsk undersøgelse, i Mark og Montre 2007, s. 134-141.

Drivvejen — gå i studedrivernes fodspor, Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 123-126.

Historiske kilder på internettet — Riberhus amts tilstand i 1735, Mark og Montre 2004, s. 45-50.

Hvordan findes lokalhistorien? — Kilder til Varde Ådals historie, Mark og Montre 2004, s. 62-72.

En folkelig fornøjelse. Zoologiske haver og andre forlystelser i Esbjerg, Mark og Montre 2003, s. 41-54.

Gravminder i Grindsted og omegn, Mark og Montre 2003, s. 84-95.

Fælles publikumsundersøgelser for museerne i Ribe Amt, Danske Museer årgang 16, nr. 6, s. 25-27. Medforfatter: Mariann Ploug.

Eders Minde bevares, Mark og Montre 2001, s. 59-70.

Nordsøens Konger, Siden Saxo 2001:2, s. 42-48. Medforfatter: Ulla Mejdahl.

Mindet for eftertiden, Siden Saxo 2000:3, s. 10-17. Nyborg Slot 1610-1631.

Administrationscenter og lensmandsbolig, Fynske Årbøger 1999, s. 35-54.

Eders Minde lever — gravmindekunsten før og nu, CARTHA 1998/99, s. 57-78.

Historieformidling og museologi, Rubicon 1996:3, s. 10-13.

Besøg på Koldinghus, Rubicon, 1996:2, s. 26-27.

Besøg på Langelands Museum, Rubicon 1995:4, s. 12-13.

Flotte rammer — få ressourcer, Rubicon 1994:3, s. 4-5. Medforfatter: Martin Jes Iversen.

Dalby-Stubberup 1850-1900, Rubicon 1994:2, s. 27 og 30.

 


ANMELDELSER

PHT = anmeldt i Personalhistorisk Tidsskrift

En ronkedors bekendelser, PHT 2018, s. 223-224.

Thomas Bartholin. Lægen og anatomen. Fra enhjørninger til lymfekar, PHT 2018 , s. 213-215 (med Christian Lindhardt).

Martin Luther. Rebel i en opbrudstid, PHT 2015, s. 206-208.

Danske Kongegrave bind I-III, PHT 2015, s. 226-229.

Mogens Glistrup bind I-II, PHT  2015, s. 203-205.

Thorkild Juncker — stor industrileder i det 20. århundrede, PHT 2014, s. 217-219.

Solskin for det sorte muld, PHT 2014, s. 220-222.

Dagligliv i 1800-tallets Jylland. Evald Tang Kristensen om mennesker og landskaber, PHT 2014, s. 209-210 + Slægten nr. 50, 2014, s. 27-28.

Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark. National etnografi og folklore 1850-1920, PHT 2013:2, s. 222-223.

Nu bor vi her. Jødiske livshistorier fortalt af tolv kvinder, PHT 2013:2, s. 224-225.

Trangen til vækst. Danske erhvervsledere 1870-2010, PHT 2012:2, s. 252-254.

De forsvundne — Hedens sidste fortællere, PHT 2012:2, s. 251-252.

Hypnosemorderen — Dobbeltmennesket Palle Hardrup, PHT 2012:2, s. 239-240.

Løvendal. Ludvig XV’s danske General, PHT 2011:2, s. 123-124 (med Christian Lindhardt).

Slægten von Brockdorff. De første 500 år i Slesvig-Holsten, PHT 2011:2, s. 124-125.

Søren Norby – en handlingens mand på Christian 2.s tid, PHT 2011:1, s. 122-123.

Slægten von Hagen i Angeln, PHT 2011:1, s. 124-125.

AF FARENS SVÆLG fremblomstrer PRIIS OG LÖN. En beretning om brave redningsmænd og –kvinder, PHT 2011:1, s. 125.

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet, PHT 2010:2, s. 252-254.

Et hjem med klaver og tromme, PHT 2009:2, s. 247.

At skikke sig efter tiden er den største klogskab … To betænkninger fra 1658-1660, PHT 2009:1, s. 122-123.

Jyske tingbøger (CD-ROM), PHT 2009:1, s. 123-124.

Til et folk de alle høre … Den jødiske minoritet i Danmark, PHT 2006:2, s. 303.

De inddæmmede landskaber, PHT 2006:2, s. 313-315.

Hjerterkonge, PHT 2005:2, s. 297.

Dagligliv i Danmarks middelalder, PHT 2005:2, s. 299.

Marsk Stig og de fredløse på Hjelm, PHT 2005:1, s. 142.

Claus Mortensen Borch og efterkommere …, PHT 2005:1, s. 152.

Lyssagen. Niels Finsen og hans team på Finseninstituttet, PHT 2005:1, s. 158 (med Christian Lindhardt).

Spionjæger i Danmark. En dansk spionjægers liv og oplevelser i PET, PHT 2005:1, s. 163.

Dobbeltanmeldelse: Vest for paradis. Begravelsespladsernes natur og De dødes haver. Den moderne storbykirkegård, PHT 2004:1, s. 115-117.

I Skjoldet springe Løver. Afledninger af kongevåbnet, 2004:1, s. 127.

Midlertidigt ophold. Kvindehjemmet i 100 år, PHT 2004:1, s. 129-130.

Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa, PHT 2003:2, s. 249-250.

Borgere og bybefolkning, Vejledning i kilder og litteratur, PHT 2003:1, s. 107.

Hold fast ved det du har … ! De stærke jyder med særligt henblik på deres salme- og sangtradition, PHT 2002:2, s. 359-361.

Kerteminde Bys Historie I-III, 2001:2, s. 303-304.

Mark og Menneske, Festskrift til Karl-Erik Frandsen, 2001:1, s. 128-131.

 


B2B

For pej gruppen til TØJ, FASHION & BUSINESS TRENDS samt 365DESIGN, 2014-2015, bl.a.:

Becksöndergaard — Fandenivoldsk kærlighed.

Hound/by Hound — et sporty og voksent look til tween-segmentet.

Fokus på outsourcing, hygge og Hong Kong — Uldahls hjerte er hos kunderne.

Here  comes the sun. Rikkemai er tilbage, men hun var aldrig helt forsvundet.

Vi forlanger også noget af vores kunder. The Little Showroom er blevet et af Danmarks hotteste agenturer.

På vej mod high street-segmentet: Karen Millen — succes med urban city style.

Møbelhuskunst — Kunst til dig, mig og os alle sammen.

 


DIVERSE

Medudvikler af kortspillet Offerkort sammen med Ulla Kokfelt, 2020.

Redaktør på andres bøger samt udgivelse af disse via min anden virksomhed, UBIREX.

Redaktionsmedlem på jubilæumsprogrammet HERNING100 ved Hernings 100 års købstadsjubilæum, 2013.

Administrativ ansvarlig ved udgivelsen af Ribe Bys Historie ift. redaktør, forfattere, grafiker og trykkeri, 2008-2010.

Ca. 175 mindre artikler om Drivvejen i Ribe Amt på www.coastalive.eu, 2006-2007.

Redaktionelt arbejde i forbindelse med ansættelser og freelance-opgaver, 2004-.

Talrige pressemeddelelser, nyhedsbreve og klummer på dansk og engelsk, 2000-.

Arbejdsrapporter og fremlæggelser på dansk og engelsk i forbindelse med ansættelserne, 1997-2013.