FORMIDLING AF BRYDNINGSTIDEN

Vandreruten Brydningstiden åbnede 3. juli 2021

“Brydningstiden” består af i alt fire vandre- eller cykelruter i varierende længder og er en del af projektet “De Fire Hjørnesten” som Sinding-Ørre Borgerforening og Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre står for.

Brydningstiden er etableret af Sinding- Ørre Borgerforening, Lokalhistorisk Arkiv-Sinding-Ørre, Museum Midtjylland og Herning Kommune samt private lodsejere. Konsulent Charlotte Lindhardt har skrevet alle teksterne til vandreruten, og KOMO A/S har omsat nogle af disse til lydhistorier, som kan opleves ude på ruten.

På udvalgte steder er der skilte, der fortæller om historien, og ved hvert skilt findes en QR-kode, der fører videre til en lydhistorie. Du kan også downloade app’en Travel Tales, der findes på både iOS og Android, og som både indeholder Brydningstidens fortællinger og leder videre til andre historier rundt omkring i landet.

Om Brydningstiden

Fra  1870 til 1900 undergik Ørre sogn store forandringer. Der var nedbrud opbrud, nybrud og gennembrud. De religiøse vækkelser stod stærkt, forskellen mellem rig og fattig var stor, heden blev opdyrket, og højskolerne gav bønderne nye muligheder. Det kaldes Brydningstiden – og i Ørre findes spor efter det hele.