VANDRESTIEN LANDSKABSGANG

Landskabsgang åbnede 1. september 2018.

Vandrestien er ca. 12 km lang og er etableret af Øster Vedsted Fællesråd i samarbejde med lokale lodsejere. Landskabsgang fører rundt i marsken ud mod Vadehavet, omkring Nordeuropas største åslynge ved Ribe Å samt rundt om landsbyen Øster Vedsted.

I den forbindelse har jeg skrevet og redigeret tekster til hjemmeside, skilte i landskabet samt brochuren. Desuden udarbejdede jeg hjemmesiden og holdt et oplæg ved åbningen af stien. Se mere på www.landskabsgang.dk.