OFFERKORT 

cryFFERKORT – Vi er allesammen ofre

Dette familieuvenlige kortspil byder på masser af muligheder for at føle sig som et offer. Ingen skal føle sig udenfor. Alle bliver ramt!

Offerkort er udviklet af Charlotte Lindhardt og Ulla Kokfelt som en satirisk kommentar til til tidens krænkelseskultur og sælges via ubirex.dk.

Det er lidt synd for os allesammen. Der er så mange ting i hverdagen, som irriterer, generer og ikke mindst krænker os. Det kan være din nabos politiske tilhørsforhold, din onkels fornægtelse af klimakrisen eller din chefs forkerte – og naturligvis krænkende – betegnelse af din opfattelse af dit køn.

På en måde er vi allesammen ofre.

cryfferkort består af 4 kategorier: Politik, Hverdag, Kultur og Køn. Desuden er der Jokere (bl.a. en Tudekiks) samt Angrebs- og Forsvarskort.

cryfferkort koster 100 kr. for et spil med ca. 90 kort inkl. regler. Prisen er eks. porto.

cryfferkort sælges via forlaget UBIREX og hos udvalgte forhandlere.

cryfferkort indeholder ca. 90 kort (inkl. regler) i fire kategorier: Hverdag, Politik, Kultur og Køn. Desuden er der angrebskort, forsvarskort og en tudekiks (joker).

Pris: 100 kr. ved køb fra UBIREX (+ evt. porto – bemærk, at porto på 55 kr. til private gælder uanset antallet af bestilte spil).

©Offerkort. Alle rettigheder tilhører Charlotte Lindhardt og Ulla Kokfelt, 2020.
Kopiering, videredistribution og anden gengivelse af Offerkort, helt eller delvist, er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med Charlotte Lindhardt og Ulla Kokfelt.