Anmeldelse af Søren Norby – en handlingens mand på Christian 2.s tid

bogtekst PHT2